Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Αύγουστος Κοντ

Μόνο εκείνο που κατοχυρώνει η επιστημονική γνώση είναι προσιτό στον άνθρωπο.