Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Μαρί Σκλοντόφσκα Κιουρί

Δεν υπάρχουν προνόμια. Δουλεύουμε για το συμφέρον της επιστήμης. Το ράδιο δεν βρέθηκε για να κάνει πλούσιο κανέναν. Το ράδιο είναι ένα στοιχείο, ανήκει στην ανθρωπότητα.
Στην επιστήμη πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα πράγματα και όχι τα πρόσωπα.