Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Αμπιγκέιλ Άνταμς

Αν θέλουμε να έχουμε ήρωες πολιτικούς και φιλοσόφους, πρέπει ν' αποχτήσουμε μορφωμένες γυναίκες.