Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Ρομέν Ρολάν

Ένα ελάττωμα ομολογημένο και ήδη αναγνωρισμένο είναι κατά το μισό διορθωμένο.
Ευτυχία είναι να γνωρίζεις τα όριά της και να προσαρμόζεσαι σ' αυτά.
Η ευημερία δεν φέρνει χαρά και δεν γοητεύει παρά μόνον εκείνους για τους οποίους είναι καινούρια.
Ο ασίγαστος πόθος για μια νέα ζωή, για περισσότερη δικαιοσύνη και για ανθρωπιά, ποτέ δεν θα καταπνίγει. Χίλιες φορές κι αν συντριφτεί, θα ξαναγεννηθεί από τις φλόγες, χίλιες και μία.
Όπου υπάρχει ο θάνατος, εκεί δεν υπάρχει καθόλου τέχνη. Τέχνη είναι η ζωή.
Σήμερα, η αλήθεια εκφράζεται καλύτερα απ' τους ανθρώπους της επιστήμης. Αυτοί είναι οι μεγάλοι ποιητές.