Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Γουόλτερ Σκοτ

Δύο αδερφές στο τέρμα κάθε σκοπού περιμένουν: Η Κρύα Απογοήτευση και η Λύπη.
Ο θάνατος είναι ύπνος, ύπνος χωρίς διακοπή, χωρίς πρωινά που μας περιμένει ο μόχθος, χωρίς νυχτιές με αϋπνίες.
Στον δειλό και διστακτικό καθετί είναι αδύνατο, γιατί έτσι του φαίνεται.
Τα δάκρυα που κυλούν στα παιδικά μαγουλάκια είναι σαν τις δροσοσταλίδες στα τριαντάφυλλα.