Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Άγιος Αντώνιος ο Μέγας

Η ζωή είναι πάρα πολύ σύντομη και πρέπει να φροντίζουμε όχι για την απόκτηση υλικών αγαθών, αλλά αιωνίων, όπως για σωφροσύνη, ανδρεία, αρετή, αγάπη.