Παροιμίες
Μοίρα - Τύχη - Ατυχία

Αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτει… (ή καρτέρει)
[Ελληνική]

Άτυχος πάει να πνιγεί στέρεψε το πηγάδι.
[Ελληνική]

Δεν έχει στον ήλιο μοίρα…(φτωχός - άτυχος)
[Ελληνική]

Έχασε την κότα με τα χρυσά αυγά… (την ευκαιρία…)
[Ελληνική]

Έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας.
[Ελληνική]

Η τύχη δύσκολα έρχεται…(Εκμετάλλευση ευκαιριών.)
[Ελληνική]

Η τύχη μου τον άντρα μου καλό να μου τον στείλει.
[Ελληνική]

Κλαίει τη μοίρα του.
[Ελληνική]

Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη τρεις και η κακή του μοίρα…
[Ελληνική]

Ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του.
[Ελληνική]

Ο καθένας φτιάχνει την τύχη του.
[Ελληνική]

Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει…
[Ελληνική]

Ό,τι κάνεις λάβεις καρδιά μη σε πονέσει.
[Ελληνική]

Όπου φτωχός κι η μοίρα του.
[Ελληνική]

Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος… (ατύχησε)
[Ελληνική]

Ρόδα είναι και γυρίζει. (η ζωή, η τύχη)
[Ελληνική]

Σαν θέλει η μοίρα, ο μυλωνάς γίνεται και δεσπότης.
[Ελληνική]

Στον ουρανό σε γύρευα στη γη σε βρήκα… (Τυχαία συνάντηση)
[Ελληνική]

Τα γραμμένα άγραφα δε γίνονται.
[Ελληνική]

Της τύχης τα μελλούμενα (γραφόμενα) κανείς δεν τα γνωρίζει μόνο ο μεγαλοδύναμος που αστράφτει και χιονίζει.
[Ελληνική]

Το γυαλί κι η τύχη εύκολα τσακίζονται.
[Ελληνική]

Ώρες μου φέγγεις ουρανέ κι ώρες μου συννεφιάζεις.
[Ελληνική]