Παροιμίες
Μικρός

Ένα μικρό σπίτι καλονοικοκυρεμένο, ένα μικρό χωράφι καλλιεργημένο, μια μικρή καλόκαρδη γυναίκα, είναι πολύ μεγάλος θησαυρός.
[Ελληνική]

Ένα ολόκληρο σακί σιτάρι συγκεντρώθηκε από μικρούς σπόρους.
[Ελληνική]

Η αγκίδα είναι μικρή αλλά πονάει. (Μικρό πράγμα… μεγάλο κακό)
[Ελληνική]

Τα μικρά πράγματα τραβούν τους ελαφρόμυαλους.
[Ελληνική]

Το ακριβό άρωμα μπαίνει σε μικρό μπουκάλι.
[Ελληνική]