Παροιμίες
Μαμή

Πήγε για μαμή και κάθισε λεχώνα.
[Ελληνική]

Πήγε για μαμή κι έκατσε στα βαφτίσια…(αργόσχολη)
[Ελληνική]

Τη φώναξαν για μαμή και πήγε στα βαφτίσια.
[Ελληνική]