Παροιμίες
Κοροϊδία

Αναγελούμε (ή εμείς γελούμε) δεκαοχτώ και μας γελούνε χίλιοι.
[Ελληνική]

Αυτά που γελούσαμε τα λουστήκαμε.
[Ελληνική]

Εγώ γελάω δώδεκα και δεκατρείς εμένα.
[Ελληνική]

Έκατσε η τσουκάλα και γελάει η κουτάλα.
[Ελληνική]

Η κοροϊδία συγχωρείται δυσκολότερα από τη βρισιά.
[Ελληνική]

Κάθεται η τσιμπλού στη στράτα και γελάει τη μαυρομάτα.
[Ελληνική]

Μου ’ριξε στάχτη στα μάτια…(Με ξεγέλασε)
[Ελληνική]

Ο έξυπνος αν γελαστεί για λίγο δε γελιέται…(την πατάει άσχημα)
[Ελληνική]

Όποιος με γελάσει δυο και τρεις ανάθεμα το κεφάλι του.
[Ελληνική]

Όποιος με γελάσει μια φορά ανάθεμα το κεφάλι του.
[Ελληνική]

Τον έχουν του κλότσου και του μπάτσου.
[Ελληνική]

Του κόσμου ο περίγελος αναγελά τον κόσμο. (Το θράσος των ανάξιων)
[Ελληνική]