Παροιμίες
Καλό

Η μεγάλη καλοσύνη είναι και μπανταλοσύνη.
[Ελληνική]

Κάθε εμπόδιο για καλό. (σώζει από δυσκολίες)
[Ελληνική]

Και τα καλά δεχούμενα και τα κακά δεχούμενα.
[Ελληνική]

Καλομελέτα κι έρχεται…(αισιοδοξία)
[Ελληνική]

Κάνε το καλό και ρίξ’ το στο γιαλό. (Μη ζητάς ανταμοιβή)
[Ελληνική]

Κυνήγα το καλό και μην κουράζεσαι.
[Ελληνική]

Μην αποδιώχνεις το καλό στην πόρτα του σαν έρθει.
[Ελληνική]

Όλοι (χίλιοι) καλοί χωράνε. (βολεύονται)
[Ελληνική]

Το γοργόν και χάριν έχει.
[Ελληνική]

Το γρήγορο και το καλό τα δυο μαζί δεν πάνε.
[Ελληνική]

Το καλό τ’ αμόνι δε φοβάται το σφυρί.
[Ελληνική]

Το τερπνόν μετά του ωφελίμου.
[Ελληνική]