Παροιμίες
Εχθρός

Αδερφός κι ας είναι εχθρός.
[Ελληνική]

Αν είσαι υποχρεωμένος να συγχωρήσεις έναν εχθρό, δεν είσαι όμως ποτέ υποχρεωμένος να τον εμπιστευτείς.
[Ελληνική]

Αυτός που κοιμάται με τον εχθρό του, του δίνει την άδεια (την ευκαιρία) να τον σκοτώσει.
[Ελληνική]

Για τον εχθρό σου που φεύγει, φτιάσε χρυσό γεφύρι.
[Ελληνική]

Έχε πίστη στο Θεό, μη φοβάσαι τον εχθρό.
[Ελληνική]

Κάλλιο να ’ναι φρόνιμος εχθρός παρά φίλος παλαβός.
[Ελληνική]

Κάνοντας του εχθρού σου καλό, του βάνεις αναμμένο κάρβουνο απάνω στο κεφάλι του.
[Ελληνική]

Μόλις φύγει ο εχθρός όλοι γίνονται γενναίοι.
[Ελληνική]

Ο πρώτος εχθρός σου είναι ο εαυτός σου.
[Ελληνική]

Οι άνθρωποι οχθρεύονται ό,τι δεν ξέρουν.
[Ελληνική]

Όλοι οι άνθρωποι θεωρούν τους εχθρούς του κακούς.
[Ελληνική]

Παλιός εχθρός φίλος δε γίνεται.
[Ελληνική]

Που δεν ακούει τους φίλους του, ευχαριστάει τσ’ εχθρούς του.
[Ελληνική]

Στον εχθρό σου να δίνεις περισσότερα.
[Ελληνική]

Σ’ εχθρό που φεύγει, αναμέρα να περάσει.
[Ελληνική]

Το καινούριο σπίτι, το πρώτο χρόνο τ’ οχτρού σου, το δεύτερο του δικού σου και το τρίτο του λόγου σου.
[Ελληνική]

Φίλοι μου στην ανάγκη κι οχτροί μου στη χαρά.
[Ελληνική]