Παροιμίες
Ευγένεια

Αν επισκεφτείς ένα φίλο, κλείσε κι εσύ τα μάτια σου…
[Αραβική]

Η αρχοντιά μυρίζει από μακριά.
[Ελληνική]

Η γλώσσα τιμάει το πρόσωπο.
[Ελληνική]

Η ευγένεια δεν αξίζει τίποτα ούτε αγοράζεται.
[Ελληνική]

Η ευγένεια είναι αξεχώριστη συντρόφισσα της αρετής.
[Ελληνική]

Η μονόπλευρη ευγένεια δε βαστά πολύ καιρό.
[Ελληνική]

Μ’ ευγενικό κουβέντιαζε και ξόδευε το βιος σου.
[Ελληνική]

Ο γλυκομίλητος μπορεί να θηλάσει και λέαινα.
[Ελληνική]

Ο …που ακολουθεί τον ευγενή, και διάφορο έχει και τιμή.
[Ελληνική]

Όλες οι πόρτες ανοίγουν στην ευγένεια.
[Ελληνική]

Όσο περισσότερη ευγένεια, τόσο περισσότερη πονηριά.
[Ελληνική]