Παροιμίες
Αδιέξοδο

Έμπλεξα στο βάτο. Μήτε πάνω μήτε κάτω..
[Ελληνική]

Έφτασε ο κόμπος στο χτένι.
[Ελληνική]