Παροιμίες
Ειρήνη - Πόλεμος

Αλλού βροντούν οι κανονιές κι αλλού χτυπούν τα βόλια.
[Ελληνική]

Καλύτερα ένα αυγό με ειρήνη παρά ένα βόδι με πόλεμο.
[Ελληνική]

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη. (καιροφυλακτεί)
[Ελληνική]

Μια απατηλή ειρήνη είναι πιο επιζήμια από έναν ανοιχτό πόλεμο.
[Ελληνική]

Μ’ άδειο τουφέκι πάει στον πόλεμο.
[Ελληνική]

Μ’ άρματα πάνε στον πόλεμο.
[Ελληνική]

Ο ειρηνοποιός είναι ευλογημένος κι όχι ο φιλοπόλεμος.
[Ελληνική]

Ο πόλεμος θέλει άρματα κι η νύφη τα τραγούδια.
[Ελληνική]

Όποιος ζει με ειρήνη, κοιμάται με ανάπαυση.
[Ελληνική]

Ποτέ δε φταίει ο φονιάς.
[Ελληνική]

Στον πόλεμο σπαθιά δε δανείζουν.
[Ελληνική]

Σ’ έχω στη μπούκα του κανονιού… (Σε μισώ)
[Ελληνική]