Παροιμίες
Έθιμα - Παραδόσεις

Κάθε χώρα και ζακόνι…, κάθε μαχαλάς και κόνι… (Κάθε τόπος έχει τα έθιμά του)
[Ελληνική]

Καθένας απ’ τον τόπο του κρατεί κι ένα κομμάτι, που του γεμίζει την καρδιά.
[Ελληνική]

Οι συνήθειες είναι καλοί υπηρέτες και κακοί αφέντες.
[Ελληνική]

Προτιμότερο ν’ απαλλαγεί κανείς απ’ τα κακά έθιμα παρά να τα διατηρεί, προσηλωμένος στην παράδοση.
[Ελληνική]

Στη χώρα ο νόμος βασιλιάς και στο χωριό η συνήθεια.
[Ελληνική]

Τα έθιμα είναι πηγή για τους έξυπνους και είδωλα για τους ανόητους.
[Ελληνική]

Τόπου συνήθεια, νόμου κεφάλαιο.
[Ελληνική]