Παροιμίες
Έγκλημα

Άλλος έκανε κι άλλος έπαθε.
[Ελληνική]

Το έγκλημα που εκτελείται με επιτυχία και δεν αποκαλύπτεται, λέγεται αρετή.
[Ελληνική]