Παροιμίες
Δόξα

Απ’ όλες τις επιδράσεις που δέχεται ο άνθρωπος, η αγάπη για τη δόξα είναι πιο άσβεστη.
[Ελληνική]

Η ξαφνική δόξα, χάνεται γρήγορα.
[Ελληνική]

Ο πλούτος και η δόξα διώχνουν το μνημονικό.
[Ελληνική]

Ο πόθος της δόξας είναι το ρούχο που ο σοφότερος άνθρωπος το βγάζει τελευταίο.
[Ελληνική]

Το χρήμα πολλοί μίσησαν, τη δόξα κανείς.
[Ελληνική]