Παροιμίες
Δικαιοσύνη - Αδικία

Αν κάθεσαι στη θέση σου, κανείς δε σε σηκώνει…
[Ελληνική]

Η ανάγκη δεν έχει νόμο. -ή- Η ανάγκη χαλάει το νόμο.
[Ελληνική]

Νόμου φόβος, αδικία μεγάλη.
[Ελληνική]

Ο νόμος της ζούγκλας…
[Ελληνική]

Ό,τι κάνεις λάβεις, καρδιά μη σε πονέσει.
[Ελληνική]

Συνείδηση είναι το σπίτι της δικαιοσύνης.
[Ελληνική]

Το άδικο δεν ευλογείται.
[Ελληνική]