Παροιμίες
Αγνός - Αγνότητα

Η αγνότητα είναι απροστάτευτη.
[Ελληνική]

Στο μάλαμα σκουριά δεν πιάνει.
[Ελληνική]

Σ’ αυτόν που είναι αγνός μπορούμε να ’χουμε εμπιστοσύνη.
[Ελληνική]

Τα πάντα πρέπει να τα θεωρούμε αγνά, ώσπου ν’ αποδειχτεί το αντίθετο.
[Ελληνική]