Παροιμίες
Βρίζω - Βρισιά

Άμα θέλω να σε βρίσω, χίλιες αφορμές σου βρίσκω.
[Ελληνική]

Από πίσω βρίζουν και το βασιλιά.
[Ελληνική]