Παροιμίες
Ασυνάρτητα

Άρες μάρες κουκουνάρες.
[Ελληνική]

Άρμεγε και κούρευε, χέζε και δεμάτιζε…
[Ελληνική]