Παροιμίες
Φυτά | Δέντρα - Καρποί | Καρπούζια

Δε βαστιούνται δυο πεπόνια σε μια μασχάλη… (πλεονέκτης)
[Ελληνική]

Στο καρπούζι χερούλι δεν μπαίνει…
[Ελληνική]

Το καρπούζι κι ο άνθρωπος δε φαίνονται απ' έξω, τι λογής είναι από μέσα.
[Ελληνική]