Παροιμίες
Φυτά | Δέντρα - Καρποί | Κεράσια

Απ’ το Μάη ως τα κεράσια.
[Ελληνική]

Κόκκινα χείλη σαν κεράσια..
[Ελληνική]

Όπου ακούς πολλά κεράσια, βάστα (κράτα) μικρό καλάθι.
[Ελληνική]