Παροιμίες
Φυτά | Δέντρα - Καρποί | Πλάτανος

Ο πλάτανος θέλει νερό κι η λεύκα (ή ο πεύκος) θέλει αέρα…
[Ελληνική]

Όπου πλάτανος εκεί και νερό.
[Ελληνική]

Σαν δεις πλάτανο και βάτο, τρέχει το νερό από κάτω.
[Ελληνική]

Χαιρέτα μου τον πλάτανο… (Λέγεται ειρωνικά για όσους υπόσχονται τα αδύνατα)
[Ελληνική]