Παροιμίες
Φυτά | Δέντρα - Καρποί | Καρυδιά - Καρύδια

Κούφια καρύδια, πίτα δεν κάνουν. (ανεπαρκή μέσα)
[Ελληνική]

Μαζεύτηκε κάθε καρυδιάς καρύδι… (λογής - λογής άνθρωποι)
[Ελληνική]

Πότε με τα καρύδια του, πότε με το χαβά του, έφερε την καλόγρια με τα θελήματά του. (εξαπάτησε)
[Ελληνική]

Τα δικά σου καρύδια και βροντούν, τα δικά μου σύκα και σιωπούν…
[Ελληνική]

Τα καρύδια τα καλά, είναι λίγο ακριβά…
[Ελληνική]

Τζάντζαλα μάντζαλα… κούφια καρύδια. (κενός άνθρωπος - μηδενικό)
[Ελληνική]