Παροιμίες
Φυτά | Δέντρα - Καρποί | Ελιά

Απ’ το θέρο ως τις ελιές, δεν απολείπονται οι δουλειές.
[Ελληνική]

Βάλε ελιά το παιδί σου και συκιά για τη ζωή σου.
[Ελληνική]

Είναι …πικρής ελιάς φαρμάκι. (λυπημένος)
[Ελληνική]

Ελιές απ’ τον πατέρα σου και αμπέλι απ’ τα χέρια σου…
[Ελληνική]

Ελιές ελιές χαμένες δουλειές…
[Ελληνική]

Έπεσε το λάδι μας μες στη μαγειριά μας.
[Ελληνική]

Έφαγε η φακή το λάδι, εκατάπιε το και πάει.
[Ελληνική]

Έχουμε ελιές κι ελίδια, έχουμε και αγριλίδια.
[Ελληνική]

Η ελιά κρασί δε βγάζει!
[Ελληνική]

Η σφίξη βγάζει λάδι… (Η ανάγκη)
[Ελληνική]

Κλήμα του χεριού σου και ελιές του παππού σου.
[Ελληνική]

Λάδι βρέχει… Κάστανα χιονίζει.
[Ελληνική]

Πέρασα της ελιάς το φαρμάκι. (βάσανα)
[Ελληνική]

Ρίχνει (χύνει) λάδι στη φωτιά…
[Ελληνική]

Του χάρισαν της ελιάς το μέσα και του αυγού το απέξω… (αχρηστα, τον κορόιδεψαν)
[Ελληνική]

Του ’βγαλε το λάδι…
[Ελληνική]

Τρεις το λάδι, τρεις το ξίδι. Τρεις και το λαδόξιδο…
[Ελληνική]