Παροιμίες
Ζώα | Ερπετά | Χελώνα

Η χελώνα το παιδί της αγγελόπουλο το κράζει… (οι γονείς δεν βρίσκουν ελαττώματα στα παιδιά τους)
[Ελληνική]

Πάει σαν χελώνα… (αργά)
[Ελληνική]

Στον κατήφορο κυλιέται κι η χελώνα.
[Ελληνική]