Παροιμίες
Ζώα | Ερπετά | Σαλίγκαρος

Ακόμα κι ο σαλίγκαρος το σπίτι του βαριέται.
[Ελληνική]

Όταν ο σαλίγκαρος ζητεί ν’ αλλάξει καυκί, πρώτα βγάζει τα κέρατα και μετά το κορμί. (οι επιμελείς εργάζονται με τάξη)
[Ελληνική]

Σαλίγκαρος καιγότανε κι εκείνος τραγουδούσε… (Άγνοια του κινδύνου)
[Ελληνική]

Του σαλίγκαρου καιγόταν το σπίτι του κι εκείνος τραγουδούσε…
[Ελληνική]