Παροιμίες
Ζώα | Έντομα | Μυρμήγκι

Από μέρμηγκα πετσί κι από κουνούπι ξίγκι. (φιλάργυρος)
[Ελληνική]

Έχει ο μέρμηγκας χολή, έχει κι η μύγα σπλήνα…
[Ελληνική]

Και το μυρμήγκι έχει το βάρος του… (καθένας με την αξία του)
[Ελληνική]

Και το μυρμήγκι με το δικό του καντάρι, σαράντα κιλά ζυγίζει. (ατομικά κριτήρια)
[Ελληνική]

Μυρμηγκιά! (πολλοί)
[Ελληνική]

Όταν θέλει να χαλάσει ο Θεός το μέρμηγκα του βάζει φτερά και πετάει.
[Ελληνική]