Παροιμίες
Ζώα | Έντομα | Ψύλλος

Για ψύλλου πήδημα…
[Ελληνική]

Έκαψε τα ρούχα του, να μην τον τρων οι ψύλλοι. (Έκανε μεγαλύτερο κακό, για να αποφύγει μικρότερο)
[Ελληνική]

Μου ’μπήκαν ψύλλοι στ’ αυτιά. (υποψίες)
[Ελληνική]

Ούτε ψύλλος στον κόρφο σου.
[Ελληνική]

Πεταλώνει τον ψύλλο. (έξυπνος)
[Ελληνική]

Τι γυρεύεις ψύλλους στ’ άχυρα και ποντικούς στ’ αλώνια;
[Ελληνική]

Τι γυρεύεις; Ψύλλους στ’ άχυρα; (μικρολεπτομέρειες - αδύνατα)
[Ελληνική]