Παροιμίες
Ζώα | Θηλαστικά | Λιοντάρι

Ένας αλλά λέων… (ισχυρός)
[Ελληνική]

Κάλλιο ελεύθερο πουλί, παρά λιοντάρι στο κλουβί.
[Ελληνική]

Καλύτερα να είναι κανείς το τελευταίο απ’ τα λιοντάρια, παρά η πρώτη απ’ τις αλεπούδες… (δόξα)
[Ελληνική]

Μπορεί να έχεις νύχια, αλλά δεν είσαι λιοντάρι.
[Ελληνική]

Ο γλυκομίλητος μπορεί να θηλάσει και λέαινα.
[Ελληνική]

Όποιος κάνει το λιοντάρι σε καιρό ειρήνης, γίνεται ζαρκάδι σαν αρχίσει ο πόλεμος… (δειλός - φοβητσιάρης)
[Ελληνική]

Ποτέ μην ξυπνάς λιοντάρι που κοιμάται. (εχθρός που δεν σ’ ενοχλεί)
[Ελληνική]