Παροιμίες
Ζώα | Θηλαστικά | Λαγός

(Βγάζει) Από λαγό τυρί κι από λαφίνα μέλι…
[Ελληνική]

Άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας… (ανόμοιοι)
[Ελληνική]

Αντί για λαγό έβγαλε αρκούδα…
[Ελληνική]

Απ’ αλλού καρτεράς το λαγό κι απ’ αλλού βγαίνει…
[Ελληνική]

Απ’ το χαμόκλαδο που δεν περιμένεις βγαίνει ο λαγός. (ανεπάντεχα κέρδη - επιτυχίες)
[Ελληνική]

Απ’ τ’ αχνάρια βγάζεις το λαγό.
[Ελληνική]

Άρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες… (αδύνατα)
[Ελληνική]

Εκατό χρονών λαγός… (ηλικιωμένος)
[Ελληνική]

Έχει λαγού καρδιά. (δειλός)
[Ελληνική]

Η μικρή τρύπα έχει το λαγό…
[Ελληνική]

Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του. (απερίσκεπτος)
[Ελληνική]

Λαγού αυτιά και μάτια κουκουβάγιας… (έξυπνοι - πονηροί)
[Ελληνική]

Μην πουλάς το τομάρι πριν πιάσεις το λαγό…
[Ελληνική]

Μου ‘ταξε λαγούς με πετραχήλια. (υπερβολικές - απραγματοποίητες υποσχέσεις)
[Ελληνική]

Ο λαγός και η χελώνα…
[Ελληνική]

Ο λαγός κι αν κρύβεται, τα αυτιά του φαίνονται… (Ο αληθινός χαρακτήρας)
[Ελληνική]

Ο λαγός με κοσιές (τρεχάλα) δεν πιάνεται.
[Ελληνική]

Όποιος κυνηγά δυο λαγούς, δεν πιάνει κανέναν… (πολυάσχολοι)
[Ελληνική]

Πέρυσι ψόφησε ο λαγός και φέτος ήρθε η βρώμα.
[Ελληνική]

Σέρνει ο λαγός το λέοντα με το χρυσό το ράμμα. (καλόπιασμα)
[Ελληνική]

Τάζει φούρνους με καρβέλια και λαγούς με πετραχήλια… (υπερβολικός)
[Ελληνική]