Παροιμίες
Ζώα | Πτηνά | Πάπια

Άλλαξε η πάπια κι έβαλε τα σάπια.
[Ελληνική]

Ξέρει η πάπια πού ’ναι η λίμνη.
[Ελληνική]

Περπατά σαν πάπια.
[Ελληνική]