Παροιμίες
Ζώα | Πτηνά | Κόρακας

Από κόρακα στόμα «κρα» θ’ ακούσεις. (αγενείς)
[Ελληνική]

Θρέψε κόρακα να σου βγάλει το μάτι.
[Ελληνική]

Κόρακας κοράκου μάτι δε βγάζει. (αλληλεγγύη)
[Ελληνική]

Κορακοζώητος έγινε… (Έζησε πολλά χρόνια)
[Ελληνική]

Όπου λαλούν οι κόρακες, φεύγουν τ’ αηδόνια.
[Ελληνική]

Όταν ασπρίσει ο κόρακας και γίνει περιστέρι. (ποτέ)
[Ελληνική]

Όταν πάψουν τα κοράκια, τότε λαλούν τ’ αηδόνια.
[Ελληνική]

Το αφράτο μήλο ο κόρακας το τρώει. (Ανάξιοι άντρες παίρνουν καλές γυναίκες)
[Ελληνική]

Του κόρακα τ’ αυγά δε βγάζουν περιστέρια.
[Ελληνική]