Παροιμίες
Μήνες | Νοέμβριος

Νοέμβρη νόα κι έσπερνε, Δεκέμβρη ιδέ κι απόσπειρε, κι έμπα και στ’ αμπέλι σου καλονοικοκύρης μέσα.
[Ελληνική]

Νοέμβρη οργώματα κι ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές.
[Ελληνική]

Ο Νοέμβρης έκλεισε; Τα ζευγάρια είναι στο στάβλο.
[Ελληνική]

Ο Νοέμβρης κι αν βροντά, το κρασάκι να ’ναι καλά!
[Ελληνική]

Ο Νοέμβρης με βροχή, σκάβει, σπέρνει όλη τη γη.
[Ελληνική]

Το Νοέμβρη κρύο κάνει κι η φωτιά θα μας ζεστάνει.
[Ελληνική]

Το Νοέμβρη, το Δεκέμβρη, φύτευε καταβολάδες.
[Ελληνική]