Παροιμίες
Μήνες | Οκτώβριος

Αϊ-Δημητράκη, μικρό Καλοκαιράκι.
[Ελληνική]

Ο Οκτώβρης συγυρίζει, ναφθαλίνη θα μυρίσει
[Ελληνική]

Οκτώβρης και δεν έσπειρες, οχτώ σωρούς δεν έκανες…
[Ελληνική]

Οκτώβρης και δεν έσπειρες; Λίγο σιτάρι θα ’χεις.
[Ελληνική]

Όποιος σπέρνει τον Οκτώβρη, έχει οκτώ σειρές στ’ αλώνι.
[Ελληνική]

Το οκτωβριανό το λάδι, άλλος μήνας δεν το βγάζει.
[Ελληνική]