Παροιμίες
Μήνες | Ιούλιος

Αλωνάρη με τ’ αλώνια και με τα χρυσά πεπόνια.
[Ελληνική]

Αλωνάρης αλωνίζει, στάρι το χωριό γεμίζει.
[Ελληνική]

Αλωνάρης μαραίνει τα χορτάρια κι ο Αύγουστος τα παλικάρια.
[Ελληνική]

Αλωνάρης τ’ αλωνίζει κι Αύγουστος τα ξεχωρίζει.
[Ελληνική]

Κάψες τον Αλωνάρη, ευτυχία όλο το χρόνο.
[Ελληνική]

Πού μοχτάει το χειμώνα, χαίρεται τον Αλωνάρη.
[Ελληνική]

Στο κακορίζικο χωριό τον Αλωνάρη βρέχει.
[Ελληνική]

Της Αγια-Μαρίνας ρώγα (ή σύκα) και τ’ Αϊ-Λιος σταφύλι. Και της Αγιάς Παρασκευής γεμάτο το κοφίνι.
[Ελληνική]

Το Θεριστή τον Αλωνάρη πάμπολλα καρβέλια είναι.(Μπόλικο στάρι, μπόλικο ψωμί.)
[Ελληνική]

Τ’ Αλωναριού τα κάματα, τ’ Αυγούστου τα λιοπύρια.
[Ελληνική]

Χόρτο θεροαλωνιστή, ρώγα-ρώγα γυαλιστή.
[Ελληνική]