Παροιμίες
Μήνες | Ιούνιος

Από το θέρο ως τις ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές.
[Ελληνική]

Απ’ αρχής τον θεριστή, του δρεπανιού γιορτή.
[Ελληνική]

Γενάρη πίνουν το κρασί, το θεριστή το ξίδι.
[Ελληνική]

Θεριστής με το δρεπάνι, τον καιρό του δεν τον χάνει.
[Ελληνική]

Ιούνης τρέφει κεράσια στ’ αμπέλι, και ψάλτη το τζίτζικα στέλλει.
[Ελληνική]

Καλώς τόνε το θεριστή, όπου μας εγλιτώνει, και με τα στάρια τα πολλά, το σπίτι μας φορτώνει.
[Ελληνική]

Τον Ιούνη αφήνουν το δρεπάνι, και σπέρνουν το ρεπάνι.
[Ελληνική]