Παροιμίες
Μήνες | Φεβρουάριος

Υπαπαντή καλοβρεγμένη, η κοφίνα γεμισμένη.
[Αραβική]

Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει, κι αν ξεχάσει και ξεφλεβίσει του γαϊδάρου την πέτσα θα μαδήσει.
[Ελληνική]

Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει, μα κι αν κάνει πως κακιώνει, (αν θυμώσει) μες στο χιόνι θα μας χώσει.
[Ελληνική]

Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει, μα κι αν τύχει και γαϊδουρίσει, μες στα χιόνια θα μας κλείσει.
[Ελληνική]

Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει, μα ’χει φλέβες κι αν τσι ανοίξει, ποταμούς θα ξεκινήσει.
[Ελληνική]

Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, πάλι η άνοιξη θ’ ανθίσει.
[Ελληνική]

Ο Φλεβάρης με (χωρίς) νερό, κουτσός μπαίνει στο χορό.
[Ελληνική]

Ο Φλεβάρης ο κουτσός, πρώτος μπαίνει στο χορό.
[Ελληνική]

Ο Φλεβάρης όταν βγαίνει, τενεκέδες του χτυπούν.
[Ελληνική]

Το Φλεβάρη το χιόνι είναι μέσα στο τηγάνι. (λιώνει εύκολα)
[Ελληνική]

Το χιόνι του Φλεβάρη βάνει στάρι στο κελάρι.
[Ελληνική]

Τον Φλεβάρη είπαν να βρέξει και λησμόνησε να πάψει.
[Ελληνική]

Φλεβάρης κουτσοφλέβαρος και του τσαπιού ο μήνας.
[Ελληνική]

Φλεβάρης, κουτσοφλέβαρος, μικρός - μικρός και κουντουρός.
[Ελληνική]