Παροιμίες
Μήνες | Γενικά

Κι ο μήνας έχει εννιά. (αδιαφορία)
[Ελληνική]

Το μήνα που δεν έχει Σάββατο… (ποτέ)
[Ελληνική]