Παροιμίες
Τρύγος - Σταφύλια

Αγάλι αγάλι φύτευε ο φρόνιμος τ’ αμπέλι
κι αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι.
[Ελληνική]

Άλλοι σκάβουν και κλαδεύουν κι άλλοι πίνουν και μεθούν. (ή χορεύουν)
[Ελληνική]

Αμπέλι όσο μεγαλύτερο μπορείς και σπίτι όσο να χωρείς.
[Ελληνική]

Ας πάει και το παλιάμπελο! (ας γίνει κι αυτό!)
[Ελληνική]

Θέρος, τρύγος, πόλεμος, στασιό δεν περιμένουν…
[Ελληνική]

Κλαίει τ’ αμπέλι ακλάδευτο,
κλαίει και κλαδεμένο…
κλαίει κι ο νιος ο ανύπαντρος,
κλαίει κι ο παντρεμένος…
[Ελληνική]

Μ’ αγγαρεία αμπέλι δε γίνεται, τσαïρι δεν προκόφτει…
[Ελληνική]

Ο …πού ’χει αμπέλια ας τρυγά και ο…πού ’χει δρόμο, ας τρέχει…
[Ελληνική]

Όποιος έχει αμπέλια, ας βάλει εργάτες. (έγνοιες)
[Ελληνική]

Όταν πατάς σταφύλια, θέλει καθαρά παπούτσια.
[Ελληνική]

Πατημένο σταφύλι, δεν τρώγεται.
[Ελληνική]

Περσινά ξινά σταφύλια…
[Ελληνική]

Πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι… (άδικα)
[Ελληνική]

Στο κοφίνι δε χωρεί, στο καλάθι περισσεύει.
[Ελληνική]

Τα δικά σου αμπέλια φράξε και τα ξένα μη γυρεύεις. (ή για τα ξένα μη σε νοιάζει.)
[Ελληνική]

Τα σταφύλια τα ψηλά, είναι λίγα και καλά.
[Ελληνική]

Το σταφύλι το ’να τ’ άλλο θωρεί (τζαι) και μαυρίζει.
[Ελληνική]

Τον Αύγουστο τον χαίρεται ο… πού ’χει να τρυγήσει.
[Ελληνική]

Του ’δώσε ένα αμπέλι και δεν του δίνει ένα σταφύλι. (αχάριστος)
[Ελληνική]

Τ’ αμπέλι θέλει αμπελουργό και το καράβι ναύτες.
[Ελληνική]

Τ’ αμπέλι θέλει αμπελουργό,
το σπίτι νοικοκύρη
και το κάθε πλεούμενο,
θέλει καραβοκύρη.
[Ελληνική]