Παροιμίες
Ψέμα - Ψεύτης

Αφέντης ψεύτης, μασκαράνθρωπος…
[Ελληνική]

Η ψευτιά και η κλεψιά είναι μάνα κι ανεψιά.
[Ελληνική]

Μας πουλάει φύκια (ή φούμαρα) για μεταξωτές κορδέλες.
[Ελληνική]

Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. (Πότε ψέμα, πότε αλήθεια)
[Ελληνική]

Ο ψεύτης γεννά έναν ψεύτη, ώσπου να γίνουν μια γενιά.
[Ελληνική]

Ο ψεύτης δεν πιστεύεται κι όταν αλήθεια λέει.
[Ελληνική]

Ο ψεύτης έχει κοντά πόδια…
[Ελληνική]

Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται.
[Ελληνική]

Όποιος λέει ψέματα, πέφτει μες στα αίματα.
[Ελληνική]

Όποιος μαγειρεύει ψέματα, στο πιάτο του θα τα βρει. (ή τα βρίσκει)
[Ελληνική]

Όσο πιο πολύ μιλάς για τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο πλησιάζεις στο ψέμα.
[Ελληνική]

Πας (κάθε) ψεύτης, κλέφτης.
[Ελληνική]

Ρώτα το αδερφό μου τον ψευτάκη.
[Ελληνική]

Το ένα ψέμα φέρνει τ’ άλλο.
[Ελληνική]

Το ψέμα βγάζει λουλούδια, ποτέ καρπούς.
[Ελληνική]

Το ψέμα δε ζει να γεράσει. (αποκαλύπτεται)
[Ελληνική]

Το ψέμα δεν έχει πόδια να σταθεί.
[Ελληνική]

Το ψέμα είναι αλάτι της αλήθειας.
[Ελληνική]

Ψέματα άκουσες; Όλο ψέμα δεν είναι…
[Ελληνική]