Παροιμίες
Χρόνος - Καιρός

Εννιά έχει ο μήνας και δεκατρείς ο χρόνος.
[Ελληνική]

Έχει μήνα που τρέφει όλο το χρόνο. (ευκαιρία)
[Ελληνική]

Έχει ο καιρός γυρίσματα να πληρωθούν τα κρίματα. (Θ’ αλλάξουν οι καταστάσεις)
[Ελληνική]

Κάθε πέρσι και καλύτερα. (δυσαρέσκεια απ’ τα παρόντα)
[Ελληνική]

Κατά πως είναι οι καιροί, έτσι και ν’ αρμενίζεις…
[Ελληνική]

Κατά την ώρα και το χασμουρητό.
[Ελληνική]

Ο καιρός είναι γιατρός.
[Ελληνική]

Ο καιρός πολλά τα ξύλα κι η φουρτούνα τ’ αγοράζει… (ευκαιρία)
[Ελληνική]

Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός.
[Ελληνική]

Ο χρόνος είναι χρήμα.
[Ελληνική]

Ο χρόνος πάντα έρχεται. Ποτέ δε σταματά.
[Ελληνική]

Ο χρόνος φέρνει σοφία.
[Ελληνική]

Όποιος σκορπάει τον καιρό (χρόνο) δεν τον ξαναμαζεύει.
[Ελληνική]

Όπως τον έβρω τον καιρό, έτσι τον αρμενίζω…
[Ελληνική]

Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος.
[Ελληνική]

Παλιού καιρού χαλάσματα… (Ξεχασμένα γεγονότα)
[Ελληνική]

Πάω σιγά για να φτάσω γρήγορα.
[Ελληνική]

Περασμένα, ξεχασμένα…
[Ελληνική]

Τον καιρό σαν λογαριάζεις, δε θα πάψεις να σοδιάζεις…
[Ελληνική]

Του κακού καιρού τα νέφη, άλλα πάνω άλλα κάτω.
[Ελληνική]

Τους πέντε μήνες θλίβεται και τους εφτά φοβάται. (κακομοίρης)
[Ελληνική]

Τούτα φέρνουνε οι καιροί και οι κακοί οι χρόνοι, να παίζει ο λύκος με τ’ αρνί κι ο κούκος με τ’ αηδόνι.
[Ελληνική]

Φυλάξου από το κακό και την κακή την ώρα…
[Ελληνική]

Φυλάξου απ’ την ώρα την κακιά να ζήσεις χίλια χρόνια.
[Ελληνική]

Ώρας κάμωμα, χρόνου μέλημα.
[Ελληνική]