Παροιμίες
Χορός

Αγάπα η Μάρω το χορό, βρήκε κι άντρα χορευτή…
[Ελληνική]

Άλλος αλλιώς τραγουδάει κι άλλος αλλιώς χορεύει.
[Ελληνική]

Για να γιατρέψεις της καρδιάς κάθε καημό και πόνο μοναδικό της γιατρικό είναι το γλέντι μόνο…
[Ελληνική]

Εκείνος που δε μπορεί να χορέψει, κατηγορεί το πάτωμα που δεν είναι ίσο.
[Ελληνική]

Έξω απ’ το χορό πολλά τραγούδια λέμε…
[Ελληνική]

Ο βιολιστής κι αν άλλαξε βιολί, ο σκοπός δεν άλλαξε…
[Ελληνική]

Όπως παίζεις χορεύω…
[Ελληνική]

Τον χόρεψε στο ταψί… (Τον τυράννησε)
[Ελληνική]

Χόρευε κυρα-Μάρω κι έχε κι έννοια του σπιτιού.
[Ελληνική]

Χορεύει κατά πως του/της τραγουδούν.
[Ελληνική]