Παροιμίες
Φιλόσοφος - Φιλοσοφία

Αν καθίσεις μια φορά μ’ έναν φιλόσοφο, θα σηκωθείς σχεδόν άθεος…
[Ελληνική]

Πολλοί μιλούν σαν φιλόσοφοι και ζουν σαν ανόητοι.
[Ελληνική]

Τα γένια δεν κάνουν το φιλόσοφο…
[Ελληνική]