Παροιμίες
Φιλόδοξος - Φιλοδοξία

Αυτός που περπατά σε μεγάλο ύψος πρέπει να ’χει κλεισμένα τα μάτια του.
[Ελληνική]

Η φιλοδοξία γεννά θάνατο.
[Ελληνική]

Μην ανεβαίνεις πολύ ψηλά, γιατί το πέσιμο θα είναι ισχυρό.
[Ελληνική]

Ψηλά φόρτωνε και χαμηλά τραγούδα.
[Ελληνική]