Παροιμίες
Τιμή - Τίμιος

Η τιμή τιμή δεν έχει και χαράς τον που την έχει.
[Ελληνική]

Στο λόγο της τιμής μου.
[Ελληνική]

Την τιμή και το συμφέρον δε μπορούμε να τα βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι.
[Ελληνική]