Παροιμίες
Πλεονεξία

Και τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου…
[Ελληνική]

Μονά ζυγά δικά του…
[Ελληνική]

Ο λαίμαργος κι ο αχόρταγος σκάβουν το μνήμα τους με τα δόντια τους.
[Ελληνική]

Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα.
[Ελληνική]

Πιο κοντά είναι το στόμα μου από το δικό σου.
[Ελληνική]

Σήκω εσύ να κάτσω εγώ, πάψε εσύ να πω εγώ. (Οι απαιτητικοί θέλουν να γίνεται το δικό τους.)
[Ελληνική]

Το έδεσε κόμπο... (ότι θα γίνει κάτι.)
[Ελληνική]