Παροιμίες
Όνομα

Αλίμονο στον άνθρωπο εκείνο που το όνομά του είναι μεγαλύτερο από το έργο του.
[Ελληνική]

Άλλος έχει τ’ όνομα κι άλλος τη χάρη.
[Ελληνική]

Ή εγώ δεν είμαι εγώ ή ο κόσμος άλλαξε.
[Ελληνική]

Η ζωή κρατά μια γενιά, το καλό όνομα μένει για πάντα…
[Ελληνική]

Κάλλιο χρυσό όνομα παρά χρυσό φόρεμα.
[Ελληνική]

Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά τ’ όνομα.
[Ελληνική]

Όνομα και μη χωριό… (Δε θέλουμε να γίνει κάτι γνωστό)
[Ελληνική]

Το καλό όνομα δε λησμονιέται…
[Ελληνική]

Το όνομα του τρελού βρίσκεται παντού.
[Ελληνική]